Ładuję...

Wybrane funkcjonalności

Myślą przewodnią, jaka towarzyszyła nam podczas tworzenia systemu Eszkola24 było usprawnienie funkcjonowania szkół, jeszcze lepsza edukacja dzieci i stały kontakt z rodzicami. Chcieliśmy, aby to rozwiązanie było narzędziem do wzajemnej, bieżącej wymiany informacji, spostrzeżeń, jeszcze lepszej edukacji, co w konsekwencji posłuży dobru dzieci –
Jarosław Grabka, Prezes Perfektus System

Zarządzanie użytkownikami

Jeden z najważniejszych modułów w platformie, ponieważ za jego pośrednictwem mamy możliwość wprowadzania bardzo ważnych danych o użytkownikach systemu.

 • Listowanie użytkowników
 • Wyszukiwanie wg zadanych parametrów
 • Edycja uprawnień

Generator grup

Generator grup to jeden z najważniejszych modułów w naszym systemie. Grupy obsługują większość zajęć pozalekcyjnych, kół naukowych oraz tzw. "godzin karcianych"

 • Szablony grup
 • Tworzenie dowolnej liczby grup, dowolnych uczniów z dowolnej klasy
 • Uprawnienia nauczycieli.

Harmonogram roku szkolnego

W zakładce tej administrator ma możliwość określenia kluczowych parametrów, które zapewniają poprawną prace całego systemu takich jak:

 • Ustawienie semestrów
 • Rad klasyfikacyjnych
 • Ustawienie terminów wystawiania ocen
 • Ustalenie godzin lekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych

Generator planu lekcji

Generator planu lekcji pozwala w prosty i intuicyjny sposób wygenerować plan lekcji dla szkoły. W układaniu planu lekcji pomaga inteligentny algorytm wykrywajacy konflikty oraz podpowiadajacy niektóre zadeklarowane wcześniej wartości. Wszelkie dane do ułożenie planu lekcji generator pobiera sobie z wcześniej wprowadzonych do systemu danych.

Import danych

Dziennik elektroniczny „wirtualna szkoła” daje możliwość importowania plików z, zewnątrz, które zawierają dane niezbędne do funkcjonowania administracji szkoły. Przykładowym plikiem z danymi, który wykorzystywany jest przez administrację szkoły jest plik z rozszerzeniem „sou”(nazwa _pliku.sou), „xml”(nazwa_pliku.xml), „txt”(nazwa_pliku.txt). Formaty plików do importu przekazywane sa szkole podczas konfiguracji systemu. Import plików pozwala w sposób prosty i szybki zaimportować duże ilości danych do systemu.

Świadectwa i arkusze

Poprzez automatyczne generowanie świadectw, nauczyciel może zaoszczędzić wiele czasu, który musiałby poświęcić na ich wypisywanie. Wzory świadectw są przygotowane zgodnie z rozporządzeniami MENu. Warto dodać, że system nie wymaga tu od nauczyciela wpisywania jakichkolwiek informacji, system generuje wszystko sam na podstawie danych jakie posiada.

 • Zbieranie wszystkich ocen końcoworocznych od nauczycieli uczących w danej klasie
 • Wzory świadectw dostosowane do wszystkich najnowszych rozporządzeń
 • Minimalizacja wykonywanych działań przy generowaniu świadectwa.

Administrator

 • Kreator konfiguracji
 • Import danych
 • Wyjątki kalendarza
 • Harmonogram roku szkolnego
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Generator grup
 • Generator planu lekcji
Dziennik elektroniczny

Dyrektor

 • Nadzór nad dokumnetacją szkolną
 • Raporty
 • Moduł wiadomości
 • Ogłoszenia
 • Plan hospitacji
 • Zaawansoane statystyki
 • Kontrola realizacji podstawy programowej
Dziennik elektroniczny

Wychowawca/Nauczyciel

 • Dziennik elektroniczny
 • Moduł zachowanie
 • Moduł usprawiedliwienia
 • Program nauczania
 • Tabela klasyfikacyjna
 • Automatyczne świadectwa i arkusze
 • Księga uczniów
 • Komunikator
 • Realizacja podstawy programowej
 • Panel prowadzenia lekcji
Dziennik elektroniczny

Rodzic

 • Plan lekcji
 • Statystyki
 • Wyniki w nauce
 • Frekwencja
 • Uwagi
 • Komunikator
 • Powiadomienia SMS
Dziennik elektroniczny

65

Filiżanek kawy dziennie

75000

Zadowolonych klientów

350

Wdrożonych szkół

120000

Linii kodu

Ekrany

screenshoot
screenshoot
screenshoot
screenshoot
screenshoot
screenshoot
screenshoot
screenshoot

Opinie o systemie

Przeczytaj co użytkownicy mówią o nas

Przyjazny, prosty, intuicyjny szkolny system dokumentacji elektronicznej. W pełni spełnia wymogi rozporządzenia z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Nieoceniona pomoc w nadzorze pedagogicznym stworzona z myślą o Dyrektorze szkoły.

Paweł Szymoniak, Koordynator edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wszystkim nauczycielom polecam system Wirtualna Szkoła. Jest to nowoczesne rozwiązanie na miarę XXI w., które wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy. Rejestracja ocen, liczenie frekwencji, drukowanie świadectw, wykonywanie zestawień i raportów niezbędnych na Radzie Pedagogicznej czy zebraniach z rodzicami, nie oznaczają już żmudnej wielogodzinnej pracy. Generujemy je w ciągu kilku sekund i drukujemy! Integracja wszystkich danych w jednym systemie pozwala na bardziej efektywną i szybszą pracę. Używanie portalu Wirtualna Szkoła jest proste i intuicyjne, bo do złudzenia przypomina on tradycyjną dokumentację szkolną. Materiały dydaktyczne zawarte w portalu pozwalają wykorzystywać najnowsze technologie przy prowadzeniu lekcji, co zwiększa zainteresowanie uczniów tematyką zajęć i uprzyjemnia prowadzenie lekcji. Dzięki Wirtualnej Szkole kontakt wychowawcy klasy z rodzicem jest dużo łatwiejszy. Rodzic na bieżąco informowany jest o postępach w nauce oraz wszelkich problemach swojego dziecka. Daje mu to możliwość szybszej reakcji. Po skonfigurowaniu powiadomień SMS rodzic wszystkie ważne informacje może otrzymywać na telefon komórkowy, co jest bardzo wygodne dla obu stron.

Grzegorz Biskupski, nauczyciel informatyki, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Dziennik elektroniczny Wirtualna Szkoła w pełni spełniła oczekiwania całego grona pedagogicznego oraz rodziców. Zapomnieliśmy już czym jest papierowy dziennik. Dostępność informatyków i wdrożeniowców jest wręcz wzorcowa, firma Perfektus System dysponuje wysoce wykwalifikowanym i profesjonalnie wyszkolonym zespołem ekspertów. Wszystko odbywa się sprawnie i szybko. Przejrzystość programu i łatwość w obsłudze pozwalają na użytkowanie platformy nawet osobom, które nigdy nie miały styczności z komputerem. Szczerze polecam Wirtualną Szkołę wszystkim placówkom oświatowym, które chcą unowocześnić i usprawnić swoje funkcjonowanie.

Janusz Gancarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrzykowicach

Perfektus System to świetna firma! Naprawdę szczerze polecam wszystkim dyrektorom współpracę. Rodzice są bardzo zadowoleni. Na bieżąco mają kontakt z nauczycielami, mogą sprawdzać postępy swoich dzieci i bardzo chwalą sobie łatwość obsługi platformy. Konfiguracja szkoły nie sprawiła żadnych problemów, z przyjemnością używam Wirtualnej Szkoły. Ułatwiła pracę nie tylko mnie, ale i całemu gronu pedagogicznemu. System działa sprawnie i szybko od początku użytkowania nie było żadnej usterki.

Małgorzata Markiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali

Wirtualna Szkoła świetnie sprawdza się w zarządzaniu dużą placówką oświatową, jaką jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2. Prowadzenie papierowych dzienników, wyliczanie frekwencji, czy raportowanie – wszystko to było bardzo uciążliwe i czasochłonne. Niezwykłym odciążenie dla pracy nauczycieli okazał się program stworzony przez specjalistów z firmy Perfektus System. Organizacja pracy i funkcjonowanie szkoły jest teraz wzorcowa. Platforma jest łatwa w obsłudze, działa szybko i sprawnie. W najbliższej przyszłości planujemy całkowite odejście od dzienników papierowych w naszej szkole.

Piotr Cygan, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Nasz zespół

Tomasz Koruba

Główny wdrożeniowiec

Michał Łukawski

Wdrożeniowiec

Tomasz Lech

Wdrożeniowiec

BLOG

Nowoczesny dziennik internetowy

Dziennik elektroniczny to doskonałe narzędzie, dzięki któremu każda placówka oświatowa może wprowadzić innowacje pedagogiczne do swojego sposobu nauczania. Dzięki wielofunkcyjności pozwala ono na urozmaicenie procesu edukacji, a także jego techniczną obsługę. E-szkoła jest doskonałą platformą nauczania i pracy.

Więcej

E-dziennik - narzędzie XXI wieku

Dzięki wdrożeniu w działalność placówki oświatowej dziennika elektronicznego Dyrektorzy zyskują proste w obsłudze i przyjazne narzędzie monitorowania pracy Rady Pedagogicznej. Wybranie dziennika internetowego jako narzędzia pracy, gwarantuje Nauczycielom ułatwienie w prowadzeniu ewidencji wyników nauki uczniów. Dla Rodziców e-dziennik stanowi aparat kontroli frekwencji i postępów w nauce ich dziecka.

Więcej

Czym jest dziennik elektroniczny?

Wirtualna Szkoła jest nowoczesnym portalem informatycznym – platformą e-learningową, połączoną z funkcjonalnym dziennikiem elektronicznym. Został on stworzony w celu usprawnienia działalności placówek oświatowych. Dzięki niemu nauczyciele i dyrektorzy zyskują narzędzie wspomagające dydaktykę poprzez zastąpienie zwykłego dziennika najnowszym dziennikiem internetowym, służącym sporządzaniu dokumentacji przebiegu nauczania, a także zarządzania danymi uczniów.

Więcej

Newsletter

Znajdź nas na mapie